Gamla radioapparatar och även gamla skivspelare och TV-apparater.