Blandat med kläder, hattar och gamla barnvagnar samt andra bruksföremål.