1795 besökte kung Gustav IV Adolf tillsammans med sin farbror, hertig Karl, Finspång. Vid Stjärnvik hade allmogen mött i stor myckenhet för att hälsa monarken. Till minne av denna händelse satte man upp en gjutjärnstavla i en ek. Bortåt 200 år senare hade eken nästan vallat in tavlan, men nu är den uthuggen och kan åter beskådas.

(Källa: http://www2.finspong.se/1900/Forening/arskronika/1976/60.htm)

Det är den som syns på bilden.